Phôi thẻ thay tên hoàn toàn vàng

Vui lòng liên hệ

 Kích thước: 70x22mm

 Chất liệu: Hợp kim mạ màu

Tên sản phẩm: Thẻ thay tên hoàn toàn vàng

Kích thước: 70x22mm

Chất liệu: Hợp kim mạ màu, bền đẹp

Màu sắc: Vàng, bạc

In: Logo, tên công ty

Phần trống dùng để thay tên linh hoạt, tiết kiệm

Hàng có sẵn trong kho

Bán buôn, bán lẻ
 

Dây đeo thẻ

Dây đeo thẻ

Vui lòng liên hệ
Dây đeo thẻ 1

Dây đeo thẻ 1

Vui lòng liên hệ
Dây đeo thẻ 3

Dây đeo thẻ 3

Vui lòng liên hệ
Dây đeo thẻ 4

Dây đeo thẻ 4

Vui lòng liên hệ
Dây đeo thẻ 5

Dây đeo thẻ 5

Vui lòng liên hệ
Dây đeo thẻ 6

Dây đeo thẻ 6

Vui lòng liên hệ
Dây đeo thẻ 7

Dây đeo thẻ 7

Vui lòng liên hệ
Bao, dây đựng thẻ

Bao, dây đựng thẻ

Vui lòng liên hệ
Bao đựng thẻ nhua

Bao đựng thẻ nhua

Vui lòng liên hệ
Bao đựng thẻ 4

Bao đựng thẻ 4

Vui lòng liên hệ
Bao đựng thẻ 5

Bao đựng thẻ 5

Vui lòng liên hệ
Bao đựng thẻ 6

Bao đựng thẻ 6

Vui lòng liên hệ
Bao đựng thẻ

Bao đựng thẻ

Vui lòng liên hệ
Yoyo

Yoyo

Vui lòng liên hệ
Móc dây đeo thẻ

Móc dây đeo thẻ

Vui lòng liên hệ
Thẻ nhựa, đổ keo

Thẻ nhựa, đổ keo

Vui lòng liên hệ
Thẻ nhựa Ao Ta

Thẻ nhựa Ao Ta

Vui lòng liên hệ
Thẻ kim loại in ảnh

Thẻ kim loại in ảnh

Vui lòng liên hệ
Thẻ kim loại in

Thẻ kim loại in

Vui lòng liên hệ
Thẻ phôi mạ nền sần

Thẻ phôi mạ nền sần

Vui lòng liên hệ
Thẻ phôi mạ Land Rover

Thẻ phôi mạ Land Rover

Vui lòng liên hệ
Thẻ thay tên bạc MSSI

Thẻ thay tên bạc MSSI

Vui lòng liên hệ
Thẻ phôi đồng mạ Hair

Thẻ phôi đồng mạ Hair

Vui lòng liên hệ
Thẻ phôi đồng mạ VT1

Thẻ phôi đồng mạ VT1

Vui lòng liên hệ
Thẻ kim loại MSB

Thẻ kim loại MSB

Vui lòng liên hệ
Thẻ thay tên bạc Sony

Thẻ thay tên bạc Sony

Vui lòng liên hệ
Thẻ thay tên VT

Thẻ thay tên VT

Vui lòng liên hệ
Thẻ thay tên ĐB3, bạc

Thẻ thay tên ĐB3, bạc

Vui lòng liên hệ
Thẻ thay tên đồng Sapa

Thẻ thay tên đồng Sapa

Vui lòng liên hệ
Thẻ thay tên đồng V4D

Thẻ thay tên đồng V4D

Vui lòng liên hệ
Thẻ thay tên đồng FPT

Thẻ thay tên đồng FPT

Vui lòng liên hệ
Thẻ thay tên đồng FUEL

Thẻ thay tên đồng FUEL

Vui lòng liên hệ
Thẻ thay tên đồng Nesta

Thẻ thay tên đồng Nesta

Vui lòng liên hệ
Thẻ thay tên đồng Kichi

Thẻ thay tên đồng Kichi

Vui lòng liên hệ
Thẻ thay tên Themco

Thẻ thay tên Themco

Vui lòng liên hệ
Thẻ kim loại Land Rover

Thẻ kim loại Land Rover

Vui lòng liên hệ
Thẻ đồng ăn mòn

Thẻ đồng ăn mòn

Vui lòng liên hệ
Thẻ đồng Taxi Long Biên

Thẻ đồng Taxi Long Biên

Vui lòng liên hệ
Thẻ thay tên ĐB1 - Royal

Thẻ thay tên ĐB1 - Royal

Vui lòng liên hệ
Thẻ thay tên DB fitness

Thẻ thay tên DB fitness

Vui lòng liên hệ
Thẻ thay tên ĐB1, vàng

Thẻ thay tên ĐB1, vàng

Vui lòng liên hệ
Waiting...