Ca vuông in logo

Vui lòng liên hệ

 Kích thước: D: 8.5cm - H: 10.5cm

 Chất liệu: Sứ

Waiting...