Tìm kiếm :
32 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Ảnh Tên sản phẩm
Giá bán
Vui lòng gọi

  Biển chức danh

Vui lòng gọi

 Biển chức danh

Vui lòng gọi

  Biển chức danh

Vui lòng gọi

 Biển chức danh tam cấp

Kích thước mặt đồng: 11x24 cm

Đế gỗ mỹ nghệ

600.000 VNĐ

 Biển chức danh tam cấp

Kích thước mặt đồng: 11.5x24.5 cm x 2 mặt

Đế gỗ mỹ nghệ gắn bộ dây đồng

600.000 VNĐ

 Biển chức danh đồng dầy 2 ly, 2 mặt, ăn mòn nền sần

Gỗ mỹ nghệ

Vui lòng gọi

Biển chức danh 1 mặt

Kích thước: 12x25cm, đổ thủy tinh hữu cơ

Đế gỗ mỹ nghệ: 13x26cm

Vui lòng gọi

 Biển tam cấp, kim loại  in 2 mặt

450.000 VNĐ
450.000 VNĐ

 Tên hàng: Biển chức danh 2 mặt

Chất liệu: Đế gỗ mỹ nghệ, đồng ăn mòn, nền sần, sơn màu 2 mặt

Kích thước mặt đồng: 11x24cm

600.000 VNĐ

Loại: Biển chức danh / Chất liệu: Đồng ăn mòn, đế gỗ mỹ nghệ / Xuất xứ: Việt Nam /

500.000 VNĐ

Loại: Biển chức danh 1 mặt

Kích thước: 12x25cm, sơn nền, đổ thủy tinh hữu cơ

Đế gỗ mỹ nghệ: 13x26cm

 

500.000 VNĐ

Biển mika

Đế gỗ mỹ nghệ, dán bộ dây đồng

Thay nội dung mặt biển

Vui lòng gọi

Loại: Biển chức danh / Chất liệu: Đồng ăn mòn, đế gỗ mỹ nghệ / Xuất xứ: Việt Nam /

Vui lòng gọi