Phôi thẻ thay tên đồng 65x22mm

Vui lòng liên hệ

 Kích thước: 65x20mm

 Chất liệu: Đồng

Tên sản phẩm: Phôi thẻ thay tên đồng

Kích thước: 65x22mm

Chất liệu: đồng, mạ màu vàng. Mặt sau ghim cài (có thể thay được nam châm)

In: Logo, tên, nội dung. Đổ keo thủy tinh hữu cơ.

Hàng có sẵn

Bán buôn, bán lẻ

Đế gỗ 01

Đế gỗ 01

Vui lòng liên hệ
Keo cảm quang

Keo cảm quang

Vui lòng liên hệ
Phôi huy hiệu nhựa-nhôm

Phôi huy hiệu nhựa-nhôm

Vui lòng liên hệ
Phôi huy hiệu nhựa-nhôm

Phôi huy hiệu nhựa-nhôm

Vui lòng liên hệ
Khuy cài huy hiệu

Khuy cài huy hiệu

Vui lòng liên hệ
Nam châm 3 viên

Nam châm 3 viên

Vui lòng liên hệ
Nam châm 2 viên

Nam châm 2 viên

Vui lòng liên hệ
Ghim cài vàng

Ghim cài vàng

Vui lòng liên hệ
Huy chương đồng sần

Huy chương đồng sần

Vui lòng liên hệ
Phôi huy chương vàng

Phôi huy chương vàng

Vui lòng liên hệ
Huy chương bạc

Huy chương bạc

Vui lòng liên hệ
Huy chương đồng

Huy chương đồng

Vui lòng liên hệ
Phôi huy hiệu 22, 25mm

Phôi huy hiệu 22, 25mm

Vui lòng liên hệ
Phôi cờ

Phôi cờ

Vui lòng liên hệ
Phôi huân chương

Phôi huân chương

Vui lòng liên hệ
Phôi thẻ mạ 66x22mm

Phôi thẻ mạ 66x22mm

Vui lòng liên hệ
Phôi đĩa mạ

Phôi đĩa mạ

Vui lòng liên hệ
Phôi thẻ mạ 70x20mm

Phôi thẻ mạ 70x20mm

Vui lòng liên hệ
Phôi huy hiệu elip

Phôi huy hiệu elip

Vui lòng liên hệ
Phôi thẻ mạ 65x15mm

Phôi thẻ mạ 65x15mm

Vui lòng liên hệ
Bao đựng thẻ 3

Bao đựng thẻ 3

Vui lòng liên hệ
Phôi thẻ thay tên 60x25mm

Phôi thẻ thay tên 60x25mm

Vui lòng liên hệ
Phôi thẻ thay tên ĐB1

Phôi thẻ thay tên ĐB1

Vui lòng liên hệ
Waiting...